Patiëntenstop

De groene lijn geeft de grenzen van het gebied aan waarbinnen de huisartsen te Portland patiënten kunnen helpen

Patiëntenstop

Beste patiënt,

Onze praktijken nemen momenteel geen nieuwe patiënten aan.
Er worden alleen uitzonderingen  gemaakt wanneer er een geboorte of andere uitbreiding binnen een gezin/woonverband is.
Geef dit duidelijk aan op het formulier:

Inschrijfformulier kinderen

Inschrijfformulier volwassenen

De buitengrenzen van de praktijken worden bepaald door de Portlandse baan en de Carnissebaan de wijken die aan de buitenkant daarvan liggen evenals de wijken die daarbinnen zitten vallen onder ons adherentie gebied.

Zoals te zien is op bovenstaande plattegrond is onze praktijk excentrisch gevestigd in ons adherentie gebied. Dit heeft tot gevolg dat wij soms patiënten die buiten ons adherentie gebied (gaan) wonen moeten verzoeken een andere huisarts te gaan zoeken, waarbij zij in wezen dichter bij de praktijk (zijn gaan) wonen dan de patiënten in de uiterste randen van ons adherentie gebied.

Met een groene lijn zijn de buitenste grenzen van het gebied dat door onze praktijken geholpen wordt aangegeven.

 Translate »
Call Now Button