Team

Dokterassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.
.
Sandra heeft apart een vrouwenspreekuur. U kunt bij haar een afspraak maken voor de volgende zaken:

 • Start anticonceptiepil bij jonge meiden
 • Vaginale klachten, bijvoorbeeld afwijkende afscheiding
 • Het afnemen van een soa test.

.
Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

   • herhaalrecepten
   • het meten van de bloeddruk
   • aanstippen van wratten
   • verbinden van wonden
   • oren uitspuiten
   • hechtingen verwijderen
   • zwangerschapstest
   • urine onderzoek
   • suiker- en Hb-controle
   • plaatsen van injecties
   • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
   • verstrekken van informatiefolders
   • ECG (hartfilmpje) maken

POH GGZ

Psychische zorg in de Huisartspraktijk
.
Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.

De eerste stap!

De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg. Hier leest u wat de praktijkondersteuner GGZ voor u kan betekenen.

Met welke problemen kunt u bij de praktijkondersteuner GGZ terecht?

   • sombere of depressieve stemmingen / gevoelens;
    spanningsklachten, stress;
   • angstgevoelens;
   • problemen rondom verlies;
   • lichamelijk onverklaarbare klachten (bijvoorbeeld hartbonzen, pijn, plotselinge zweetaanvallen, benauwd zijn, slecht slapen of concentreren, moe zijn);
   • relatieproblemen met uw partner en/of kinderen;
   • verslavingsproblematiek;
   • slaapproblemen.

Werkwijze

In een intakegesprek gesprek brengt de praktijkondersteuner GGZ samen met u in kaart welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past.De POH-GGZ kan u helpen door:

   • het verhelderen van problemen;
   • het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing;
   • kortdurende behandeling;
   • nazorg na behandeling in de specialistische GGZ;
   • overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst.

 

.
De praktijkondersteuner GGZ maakt deel uit van het huisartsenteam en kan gemakkelijk overleggen met uw huisarts. Daarnaast is de praktijkondersteuner GGZ goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren en indien nodig doorverwijzen.
.

Wie is de POH en wat zijn de kosten?

Kosten
.
De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

Rhoon huisarts Portland

HET WERK VAN DE PRAKTIJKONDERSTEUNER

Wij werken in deze praktijk graag aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Gezien de hoge zorgvraag en werkdruk in de praktijk worden onderzoeken vaak niet volledig uitgevoerd en blijft te weinig tijd over voor goede uitleg en voorlichting. Bij mensen met diabetes, hoge bloeddruk of astma en copd gaat het vaak niet zozeer om klachten als wel om de juiste instelling op medicijnen, goede meetwaarden en leefstijl.  Het is gebleken dat door controle van de praktijkondersteuner beter aan alle aspecten van de behandeling wordt voldaan. We vinden deze ondersteuning dus een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg.

Wie komt in aanmerking voor controle door de praktijkondersteuner?

Iedereen met diabetes, hoge bloeddruk of astma/copd kan een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. U kunt dit eventueel met de huisarts overleggen. De huisarts kan in enkele gevallen redenen hebben om iemand liever onder eigen controle te houden, bijvoorbeeld omdat er zich meerdere problemen tegelijkertijd voordoen.

Heb ik diabetes?

Veel mensen in onze praktijk hebben diabetes. We willen graag dat u elke 3 maanden voor een controlebezoek komt bij de praktijkondersteuner. Zij bespreekt uw klachten, meet uw nuchtere bloedsuiker, en doet regelmatig onderzoek van gewicht, bloeddruk en de voeten. Ook bespreekt zij de mogelijkheden in behandeling door middel van leefstijladviezen. Verder houdt zij in de gaten wanneer het tijd wordt voor laboratorium-onderzoek, onderzoek van de ogen of een bezoek aan de diëtiste. Wanneer de suiker onvoldoende te regelen is door middel van tabletten, dan kan de praktijkondersteuner u helpen bij het starten met insuline therapie.

Heeft u een hoge bloeddruk?

U was waarschijnlijk al gewend om hier regelmatig voor naar de praktijk te komen.  De praktijkondersteuner zal u elke 3 of 6 maanden zien. Naast het meten van de bloeddruk zal aandacht gegeven worden aan het bijhouden van het risicoprofiel voor hart en vaatziekten en zal de behandeling besproken worden. Hierbij gaat het niet alleen om medicijnen, maar ook beïnvloedende factoren, zoals voedingsmiddelen, beweging etc.

Stoppen met roken

Roken is een belangrijke oorzaak van veel aandoeningen. Het verhoogd onder andere de kans op hart en vaat-ziekten, de kans op emfyseem of COPD (“chronische bronchitis) en verschillende vormen van kanker. De praktijkondersteuner kan u helpen om te stoppen met roken. Via een speciaal ontwikkeld programma begeleid zij u om de kans op stoppen zo groot mogelijk te maken. Eventuele medicatie wordt op deze manier vaak vergoed door uw zorgverzekeraar.

Moet ik persé naar de praktijkondersteuner?

Nee, u heeft hierin de keus, maar we willen u wel graag stimuleren om het te doen.  Vooral omdat we ervan overtuigd zijn dat hierdoor een betere kwaliteit van zorg gegeven wordt.

.
.
.

Translate »
Call Now Button